Med forskellige vigtige måleinstrumenter kan du sikre et godt indeklima.

De seneste år er der kommet et større fokus på et godt indeklima. De negative konsekvenser ved et dårligt indeklima er på den korte bane hovedpine og en forværret koncentrationsevne – men på den lange bane kan det have sundhedsmæssige konsekvenser.

Et dårligt indeklima betyder, at luften i et rum er forurenet med en eller flere generende elementer. Når man arbejder længe i et rum med dårligt indeklima, kan man opleve hovedpine, irritation i øjnene, hoste og hovedpine. Hertil kan man hurtigt komme til at føle sig uoplagt, fordi koncentrationsevnen og indlæringsevnen er tæt forbundet med rummets indeklima.

Grunde til dårligt indeklima

Når vi snakker om dårligt indeklima, så består det oftest af et rum med et for højt indhold af CO2 eller fugt. Et menneske udånder dagligt omkring 450 liter kuldioxid om dagen, og hertil udleder dit elektronik også CO2. Luftfugtigheden kan blive for høj i et lokale, hvis du eksempelvis tørrer tøj i lokalet eller ved at dampen siver ud fra badeværelser efter et bad. Temperaturen i rummet kan også påvirke indeklimaet – og det samme gælder for lydniveauet. Herudover er støv i rummet, kemikalier fra rengøringsmidler, og gasser fra byggematerialer såsom maling også med til at skabe et dårligt indeklima.

Det er selvfølgelig umuligt at holde øje med alle disse grunde til dårligt indeklima alene med sanserne. Derfor kan det være gavnligt med forskellige måleinstrumenter, der hjælper dig med at holde et bedre øje med indeklimaet.

Vigtigheden af måleinstrumenter

De negative konsekvenser ved et dårligt indeklima understreger vigtigheden af de måleinstrumenter, som du kan bruge for at holde øje med indeklimaet. Der findes en lang række måleinstrumenter, der kan give dig tal på temperaturen, CO2 niveauet, lydniveauet, luftfugtigheden og meget andet.

På Hammer Electronics hjemmeside kan du se et stort udvalg af forskellige måleinstrumenter, der holder øje med en eller flere af grundene til dårligt indeklima. Med disse instrumenter kan du finde grunden eller grundene til, at du oplever irritation eller gene i et rum med dårlig luftkvalitet. På den måde kan du nemmere styre rummets indeklima og sikre et sundt indeklima, der danner rammen for effektivt arbejde.

Redaktør