videndelin og motivation

Når der på direktionsgangen bliver talt om effektivisering, øget omsætning og profitmaksimering er begrebet videndeling sjældent et ord, som bliver taget i brug. Dette kan der være mange grunde til, men fælles for dem alle er, videndeling i høj grad er undervurderet, hvis en virksomhed ønsker at vækste.  

Problemet med manglende videndeling er måske mindre udtalt i de helt små virksomheder, da der af gode grunde ikke er så mange ansatte mellem hvilke videndeling kan foregå. Der er derfor også ofte tale om tavs viden, hvilket kan siges at være kontrasten til videndeling. Tavs viden er de arbejdsprocesser og den viden som man tager for givet, når man træffer beslutninger i virksomheder, og jo større virksomheder bliver, og jo flere mennesker som bliver involveret, desto større varians vil der være på opfattelser til best practices.

I nogle tilfælde kan det være en god ide at give medarbejdere frihed til at løse arbejdsopgaver på deres foretrukne måde, men der vil automatisk opstå nogle problemer, hvis den enkelte medarbejder skifter arbejdsplads, og den interne viden ikke er blevet delt. Derfor vil man i større virksomheder have manualer og fælles procedurer, hvilket sikrer, at man løser opgaverne så effektivt og ensartet som muligt. Til at opnå dette er videndeling et altafgørende værktøj.

Videndeling kan også øge medarbejderens motivation

Videndeling kan ikke kun bruges til at strømline virksomhedens arbejdsprocedurer, hvilket kan medvirke til øget effektivitet, men videndeling kan også bruges til at forbedre medarbejderens indre og ydre motivation. Øget videndeling vil som regel medføre, at man føler en større inkludering på arbejdspladsen, hvilket i sig selv kan have en øget effekt, men det kan også medføre, at man begynder at danne forståelse for forskellige arbejdsprocedurer på tværs af organisationen og opnår en dybere mening med arbejdsgangene.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorfor videndeling kan hjælpe din virksomhed til øget kapital enten på bundlinjen eller på motivationskontoen hos dine medarbejdere, kan det være, at et kursus om motivation på arbejdspladsen vil være noget for dig. Hos Supplement A/S har man lang erfaring som kursus- og konsulentvirksomhed, og man ved derfor, hvordan videndeling kan opnå de ønskede mål og endda øge medarbejdernes indre og ydre motivation på tværs af organisationen.

Redaktør