I centrum af Århus ligger et advokatkontor med speciale inden for familie og arveret. Advokatkontoret kan således hjælpe med behandling og rådgivning omkring fælles forældremyndighed og begrebet bopælsforælder, og skulle man have behov for en specialistvurdering af sin sag, kan man roligt kontakte det lokale advokatkontor i Århus C.

Når man beskæftiger sig med området omkring bopælsforælder og fælles forældremyndighed, så vil man hurtigt erfare, at det er forbundet med en omfattende lovgivning.

Fælles forældremyndighed er en del af forældreansvarsloven, og udgangspunktet er, at barnet har ret til to forældre. Udgangspunktet for loven er derfor også en fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed indbefatter forskellige beslutninger vedr. værgemål, navnevalg, valg af skole fritidsordning mv. Området kan man læse mere om på advokatkontoret i Århus hjemmeside, og man er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe om høre nærmere.

Den fælles forældremyndighed vedrører også området omkring, hvem der skal være bopælsforælder. Hvis parterne i et forhold er gået fra hinanden, er udgangspunktet, at den fælles forældremyndighed fortsætter. En af partnerne kan agere som bopælsforælder, og parten træffer i den forbindelse dagligdagsbeslutninger omkring barnets hverdag.

Hvis man har spørgsmål omkring det at være bopælsforælder, kan man også læse mere inde på hjemmesiden. Man kan i den forbindelse aftale et møde med sin advokat i Århus, der kan hjælpe med at klarlægge tvivlsspørgsmål mv.

Redaktør