privathospital

privathospitalDer er rigtig mange grunde til at være opmærksom på, hvor man går hen, når man skal have udført en behandling på et privathospital. Der er meget stor forskel på de forskellige privathospitaler, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvor man ender med at få stillet en diagnose eller få et kirurgisk indgreb.

Man bør være opmærksom på, hvor meget erfaring et privathospital har, og hvor høj en grad af kundetilfredshed privathospitalet har. Hvis man ender med at komme hen på et privathospital, hvor forholdene ikke har været ønskværdige, eller hvor man mener, at man kunne have fået bedre resultater et andet sted, så havde det været at foretrække, at man havde undersøgt tingene nærmere, inden man besluttede sig for, hvilket privathospital man skulle væge. Således er der flere parametre, man bør måle efter, når man skal lave valget.

Bliver patienterne hørt?

Man kan som patient nemt komme til at føle sig som en lus mellem to negle, når man skal skifte afdeling, eller når man står med nogle beslutninger, hvor der er modstridende konflikter internt i afdelingen, som kan påvirke én. Det kunne eksempelvis være, at man optager plads på et hospitalsværelse, hvor der i virkeligheden er andre patienter, som også kunne have brug for rummet. I denne forbindelse er det ikke rart at føle sig nedprioriteret eller tilsidesat, hvis en anden patient overtager ens plads.

Man bør derfor søge at finde et privathospital, der ikke alene lytter til patienterne – men også et privathospital, hvor der bliver ageret på baggrund af det, man siger. Hvis man har et behov for at få ekstra hjælp efter en fødsel, er det utroligt vigtigt, at man på forhånd ved, hvordan forholdene på de enkelte hospitaler er i sådanne situationer.

Bliver man hørt som patient, er der også mulighed for at udtrykke de ting, som man ønsker ændret, og således kan man få et forløb, der ikke alene bliver en større succes for en selv som patient, men ligeledes et forløb, der skaber et mere tilfredsstillet personale, da det betyder meget for dem, hvordan deres patienterne har det.

Har de det nyeste udstyr?

Med den teknologiske udvikling er der rigtig mange forhold, der gør sig gældende i forbindelse med nye behandlingsformer og –metoder. Det kan være ganske afgørende, at et privathospital har det udstyr, som er det nyeste og bedste indenfor branchen, så en behandling kan ske med størst mulig sandsynlighed for succes.

Mange patienter er ikke selv klar over, hvilket udstyr der er, eller bør være, til rådighed. Det kan være svært at overskue, og derfor bør man enten kontakte egen læge eller andet professionelle og fagligt kompetente aktører, som kan rådgive én i denne forbindelse.

En god tommelfingerregel, når man skal finde ud af, hvilket privathospital man skal benytte sig af, er, at undersøge hvilket privathospital, der er kendt for at udføre netop den slags behandling, som man selv ønsker.

Skabes der tryghed gennem hele forløbet?

Mange steder kan patienterne sidde i længere perioder uden at blive tilset, eller uden de ved, hvad næste skridt er. Det er helt essentielt, at en privathospital forstår at følge patienten gennem hele forløbet, så der altid er tryghed omkring patientens forløb. Når der skal ske et skift fra eksempelvis kirurgisk indgreb til en efterfølgende opfølgning af indgrebet er utroligt vigtigt, at man altid bliver ”holdt i hånden” af noget fagpersonale, der ved, hvordan den enkelte patient skal behandles eller håndteres i den enkelte situation.

Ikke alene er det rigtig rart for en patient, at man konstant bliver guidet og fulgt gennem de forskellige processer, men det er også værdiskabende for et privathospital, at der indsamles viden om de enkelte patienters situationer ved de forskellige forløb, således at privathospitalet kan opnå større indsigt i de udfordringer, som patienterne typisk gennemgår i deres forløb

Den samlede betragtning

Der er således en del forskellige faktorer at tage i betragtning, når man skal finde ud af, hvilket privathospital, man ønsker, at benytte sig af. Hvis man fokuserer på de behandlingsspecifikke elementer, der er tilfælles mellem det enkelte privathospital og de behov, man som patient har, og man ellers rådfører sig med fagkyndige aktører, der ved noget om de enkelte privathospitaler, har man skabt de bedste forudsætninger for at få det bedste forløb.

Tryghed, omsorg, fagkyndighed og ny teknologi er er nøgleord, når man skal vælge et privathospital. Det er faktorer, som hver især kan være at danne sig et overblik over som patient, men det er faktorer, der kan være meget afgørende for et forløb. Undgå derfor at give op på forhånd og konsulter dig, så vidt det er muligt, med din egen læge, hvis du er i tvivl om, hvilket privathospital du bør vælge, næste gang du skulle have brug for en kosmetisk behandling eller et kirurgisk indgreb.

Redaktør