Sælgeransvarsforsikring

Både køber og sælger skal gerne kunne gå fra en bolighandel med tryghed i maven og en god fornemmelse. Af netop den årsag blev huseftersynsordningen indført i 90’erne. Huseftersynsordningen medførte, at køber kunne tegne en ejerskifteforsikring. En forsikring, der skal sikre køber mod uforudsete udgifter og på samme måde gavne sælger. Før ejerskifteforsikringen var det sælger, der var ansvarlig for de skader, fejl og mangler, køber måtte opdage efter handlen. Såfremt disse skader var til steder under indflytning selvfølgelig. Der er dog stadig nogle områder, som ejerskifteforsikringen ikke dækker, fordi de ikke er en del af huseftersynsordningen og dermed ikke undersøges og beskrives i tilstandsrapporten. Disse områder kan sælger forsikre sig imod med en sælgeransvarsforsikring.

Hvad er en sælgeransvarsforsikring?

Som sagt er en sælgeransvarsforsikring en sikkerhed for sælger. De områder, som sælger stadig kan stå til ansvar for – på trods af at der er tilkøbt en ejerskifteforsikring – er ulovlige kloakstik og kloakledninger, forurening på grunden og korrektheden i ejendomsarealet. Ejerskifteforsikringen dækker udelukkende de forhold, som undersøges i forbindelse med, at en tilstandsrapport udarbejdes. De nævnte forhold går udover det, hvorfor sælger stadig står til ansvar, hvis forholdene er mangelfulde. Og her har køber mulighed for at sagsøge sælger.

En sælgeransvarsforsikring dækker de beløb, du kan blive pålagt at betale til køber. Og er der tale om alvorlige forhold, kan det godt løbe op. Hvis du vil være helt sikker på at gå fra en handel med tryghed i maven, kan det derfor være en løsning at tegne en sælgerforsikring.

Dansk Boligforsikring er en af de selskaber, som tilbyder en sælgeransvarsforsikring. Før du tegner, vil det være en god idé at læse forsikringsbetingelserne grundigt igennem. Så er du bedre stillet i forhold til at forstå, hvordan du præcist er dækket.

Redaktør